डोमेन भनेको के हो ?

डोमेन नाम एक वा बढी IP ठेगाना पहिचान गर्न प्रयोग गरिन्छ। उदाहरणका लागि, डोमेन नाम google.com एक दर्जन IP ठेगाना बारेमा बुझाउँछ। डोमेन नाम विशेष वेब पृष्ठ पहिचान गर्न URL हरू प्रयोग गरिन्छ। उदाहरणका लागि, URL  http://zeroneweb.com/index.php/2016/05/28/what-is-domain-name-com-np/ मा, डोमेन नाम zeroneweb.com छ। हरेक डोमेन नाम जो शीर्ष स्तर डोमेन (TLD) यो पर्छ संकेत गर्छ कि एक…